Hợp đồng lập dự án đầu tư trang trai chăn nuôi heo qui mô công nghiệp

Hợp đồng lập dự án đầu tư trang trai chăn nuôi heo qui mô công nghiệp

Ngày đăng: 20-08-2021

90 lượt xem

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

š&›

TPHCM, ngày     tháng 08 năm 2021.

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

Số:  08 /HĐTV-MP-GF

(V/v:  Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư “Trang trại chăn nuôi heo thịt 30.000 con”)

Căn cứ:

· Căn cứ Luật dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

· Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

· Nhu cầu của Công ty TNHH SX TM & DV  và khả năng cung ứng dịch vụ của Công ty CP Tư vấn đầu tư & Thiết kế xây dựng Minh Phương.

Hôm nay, ngày    tháng    năm 2021, tại trụ sở Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư & Thiết Kế Xây Dựng Minh Phương, Chúng tôi gồm các Bên:

Bên A:

Tên đơn vị

: CÔNG TY TNHH SX TM & DV 

Địa chỉ

:, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Người đại diện

: Ông Nguyễn Anh Hùng;            Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại

: 090 56780976

Mã số thuế

: 34560092

 

Hợp đồng lập dự án đầu tư trang trai chăn nuôi heo qui mô công nghiệp

Bên B:  

Tên đơn vị

: CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ

: P.2.14 Chung Cư B1 Trường sa, P. 17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

: 28B Mai Thị Lựu, P. Đakao, Q1, TP.HCM.

Người đại diện

: Ông Nguyễn Văn Thanh          Chức vụ: Giám Đốc

Điện thoại

: 028 3514 6426          Fax: 028 3911 8579

Tài khoản ngân hàng

: 182494339 tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè , TP. HCM

TK Cá Nhân

: 92558669 - Nguyễn Văn Thanh tại ngân hàng ACB, CN Thị Nghè , TP. HCM

 

Đã thỏa thuận, đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

 

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1. Bên B

- Lập báo cáo đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt 30.000 con tại tỉnh Tây Ninh;

- Soạn thảo hồ sơ trình UBND tỉnh chấp thuận địa điểm xây dựng dự án và chủ trương đầu tư dự án.

2. Bên A

Cung cấp thông tin và hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án và phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện công việc.

 

ĐIỀU 2: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi ký hợp đồng và Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng cho Bên B và chuyển tiền tạm ứng.

2. Thời gian thực hiện Hợp đồng: Dự kiến trong vòng 15 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng và Bên A phải cung cấp đủ các tài liệu liên quan đến việc thực hiện dự án.

 

 ĐIỀU 3:  CHI PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Giá trị hợp đồng: 50.000.000 đồng (Phí trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT).

 

STT

Nội dung

Thành tiền (VNĐ)

1

Lập báo cáo đầu tư dự án

150.000.000

 

Thuế VAT 10%

5.000.000

 

Tổng cộng giá sau thuế

155.000.000

 

 

2. Phương thức thanh toán:

Chia thành 02 đợt, cụ thể như sau:

· Đợt 1: Bên A ứng trước cho Bên B số tiền là: 77.500.000 VND (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) ngay sau khi ký hợp đồng.

· Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B tương ứng với số tiền là: 77.500.000 VND (Bảy mươi bảy triệu năm trăm nghìn đồng) cho Bên B ngay sau khi dự án được chấp thuận.

3. Hình thức thanh toán: Phí này sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (số tài khoản ghi ở phần thông tin Bên B).

 

ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của Bên A

· Bảo đảm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan;

· Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình làm hồ sơ;

· Trao đổi, bàn bạc với Bên B, giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc mà hai Bên đã thống nhất;

· Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên B.

 

2. Trách nhiệm của Bên B:

· Hoàn thành báo cáo dự án đầu tư cho Bên A đúng với tiến độ và nội dung mà hai Bên đã thống nhất;

· Hiểu rõ nội dung và yêu cầu của Bên A, thực hiện công việc đạt yêu cầu của Bên A;

· Phối hợp với Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng để dự án đạt được yêu cầu mong muốn;

· Nếu không hoàn thành hồ sơ dự án theo hợp đồng hạng mục nào thì hoàn trả kinh phí cho hạng mục không hoàn thành trong thời hạn 3 ngày kể ngày hết hạn hợp đồng.

 

ĐIỀU 5:   BẢO MẬT

1. Bên B phải lưu giữ chặt chẽ, cẩn mật bất cứ thông tin kỹ thuật và tài liệu nào do Bên A đã cung cấp, cũng như các tài liệu, thông tin có liên quan khác do Bên B thực hiện theo Hợp đồng tuân theo các quy chế bảo mật của Nhà nước Việt Nam.

2. Bên B phải có sự cho phép bằng văn bản của Bên A trước khi công bố, phát hành công khai các thông báo có liên quan đến Hợp đồng này.

3. Mọi tài liệu/nội dung tài liệu Bên A bàn giao cho Bên B được xem như là tài sản của Bên B và Bên B có toàn quyền sử dụng cho mục đích công việc nêu trong Điều 1 hợp đồng này.

 

ĐIỀU 6: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Mọi tranh chấp, mâu thuẫn có thể phát sinh giữa hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi;

2. Trường hợp các tranh chấp Hợp đồng (nếu có) không thể giải quyết thỏa đáng bằng phương thức nêu tại Điều 6.1, thì sự việc tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Kinh tế, TP. HCM.

3. Luật áp dụng: Pháp luật Việt Nam;

4. Hai Bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng;

5. Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782 
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha