BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG MẪU

BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG MẪU

 • BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

  Trình tự các bước lập báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (ĐTM) ngày càng được thiết lập như một công cụ để thích ứng với môi trường của các loại dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng đất phát triển ở Việt Nam.

  21 Sản phẩm 25,740 lượt xem

 • TƯ VẤN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  TƯ VẤN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  Tư vấn quản lý môi trường là một trong những mục tiêu chính của quá trình đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư để xác định và giảm bớt sự không chắc chắn liên quan đến hậu quả ảnh hưởng đến môi trường của một dự án

  2 chuyên mục

 • HỒ SƠ XIN GIÁY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  HỒ SƠ XIN GIÁY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hồ sơ xin giấy phép môi trường; Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo ĐTM của Dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và nội dung nêu trong Báo cáo đề xuất Cấp giấy phép môi trường cho dự án;

  12 Sản phẩm 6,299 lượt xem

 • CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

  CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

  Các vấn đề sảy ra khi thực hiện dự án trong nhiều trường hợp thiếu các phương pháp dự báo đáng tin cậy, điều này có thể gây khó khăn cho việc đánh giá trước mức độ của các hậu quả tiêu cực đối với môi trường

  18 Tin tức 31,693 lượt xem

 • BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ có thể thu thập đủ dữ liệu cơ sở từ chính tài liệu báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho dự án hoặc các nguồn dễ tiếp cận khác để giám sát môi trường một cách hiệu quả.

  4 Tin tức 3,102 lượt xem

 • DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  DỊCH VỤ TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

  Dịch vụ tư vấn môi trường trong quá trình nghiên cứu thực địa, việc thực hiện và hiệu quả của các biện pháp giảm thiểu đã được nghiên cứu, tư vấn cụ thể cũng như làm giảm các tác động thực tế của dự án.

  5 Tin tức 5,662 lượt xem