DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

 • THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

  THUYẾT MINH DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

  Để thực hiện dự án cần các giấy tờ liên quan đến chủ đầu tư bao gồm giấy phép kinh doanh, báo cáo tài chính, biên bản họp hội đồng thành viên, quyết định của hội đồng thành viên về việc lập dự án,

  13 Sản phẩm 119,623 lượt xem

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Nội dung thực hiện của dự án đầu tư là tập hợp các số liệu, dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn.

  2 chuyên mục

 • THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

  THỦ TỤC QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

  Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ngay sau khi có ý kiến phê duyệt thuận địa điểm, thuận chủ trương tiến hành thực hiện dự án, xin cấp chứng nhận đầu tư

  2 Tin tức 15,953 lượt xem

 • QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  Quản lý dự án phát triển toàn diện, cân bằng và bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng; phát triển hài hòa với cảnh quan tự nhiên, phát huy bản sắc đô thị sông nước, đô thị sinh thái đặc trưng

  2 Tin tức 1,326 lượt xem

 • PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  PHƯƠNG PHÁP LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Phương pháp lập dự án đầu tư đề xuất mô hình đô thị đáp ứng các yêu cầu phát triển, đề xuất những giải pháp quy hoạch chiến lược đáp ứng bối cảnh, tầm nhìn mới và đối phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững.

  1 Tin tức 644 lượt xem

 • HỒ SƠ THẦU HSMT & HSDT

  HỒ SƠ THẦU HSMT & HSDT

  HỒ SƠ THẦU HSMT & HSDT

  2 Tin tức 3,567 lượt xem