CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG

 • Vấn đề ô nhiễm môi trường sinh ra do nước rỉ rác

  28-02-2022 // 520 lượt xem

  Người dân sống gần các bãi tập kết rác thải phải khổ sở như thế nào khi hàng ngày, hàng giờ phải sống chung với mùi hôi thối, với ô nhiễm môi trường, với các mầm bệnh. Đặc biệt mỗi dịp mưa lớn, hay quá trình phân hủy của rác thải cũng tạo ra một lượng lớn nước bị ô nhiễm rỉ ra môi trường. Loại nước thải này rất độc hạị, chứa nhiều chất ô nhiễm như khí nitơ, amoniac, kim loại nặng, các vi trùng, vi khuẩn gây bệnh, có khả năng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

  Chi tiết →

 • CHẤT THẢI ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

  03-01-2018 // 2,059 lượt xem

  Chất thải điện tử là dòng chất thải phát triển nhanh nhất, và xử lý nó là một mối quan tâm về môi trường quan trọng ở tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển.

  Chi tiết →

 • ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC NGẦM

  28-12-2017 // 2,533 lượt xem

  Đánh giá tác động môi trường, là một quá trình để xác định, dự đoán, đánh giá và trao đổi thông tin về các tác động đối với môi trường của một dự án được đề xuất

  Chi tiết →

 • TÁC HẠI CỦA CHẤT THẢI Y TẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

  28-12-2017 // 1,848 lượt xem

  Hiện đã có một nhận thức ngày càng tăng của nhu cầu quản lý an toàn chất thải y tế trên khắp thế giới. Chất thải y tế mà gây nguy cơ lớn nhất đối với sức khỏe con người

  Chi tiết →

 • Môi trường và sự phát triển

  07-09-2017 // 1,507 lượt xem

  Nghiên cứu quốc gia của trẻ em sẽ vẽ trên một loạt các dữ liệu để khám phá những yếu tố tự nhiên và môi trường nhân tạo, sinh học, di truyền và tâm lý xã hội

  Chi tiết →

 • ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA CÁC ĐẬP LỚN

  12-09-2017 // 2,319 lượt xem

  Hầu hết các tác động tiêu cực đến xã hội và môi trường của những con đập lớn, cho đến gần đây, đã bị bỏ qua.

  Chi tiết →

 • ẢNH HƯỞNG CỦA TÚI NHỰA ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG

  03-01-2018 // 2,548 lượt xem

  Số lượng lớn rác thải nhựa cộng với sản xuất tạo ra năng lượng, vật chất cần thiết và sử dụng nguồn tài nguyên, trong quá trình tạo ra túi nhựa gây tàn phá khủng khiếp của môi trường.

  Chi tiết →