Dự án đầu tư khu biệt thự cần giờ

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư biệt thự cho người dân có thu nhập cao, thực hiện chính sách của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Dự án đầu tư khu biệt thự cần giờ

  • Mã SP:DADT KBT
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư biệt thự  cho người dân có thu nhập cao, thực hiện chính sách của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 

MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 3

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 3

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 3

I.4. Vốn đầu tư: 4

I.5. Tiến độ thực hiện dự án: 4

I.6. Hình thức đầu tư: 4

I.7. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 4

I.8. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7

II.1. Bối cảnh thị trường và định hướng phát triển đô thị đến năm 2020 7

II.2. Phân tích thị trường đầu tư kinh doanh bất động sản 8

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 15

III.1. Mục tiêu đầu tư 15

III.2. Sự cần thiết đầu tư 15

III.3. Đánh giá chung về điều kiện xây dựng - những lợi thế và hạn chế: 16

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG 17

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 17

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 17

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 18

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất 19

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 19

IV.6. Nhận xét chung về hiện trạng 19

IV.7. Phương án đền bù giải phóng mặt bằng. 20

CHƯƠNG V: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH TỔNG THỂ VÀ QUI MÔ ĐẦU TƯ 21

V.1. Hình thức đầu tư 21

V.2. Quy hoạch tổng thể dự án Khu dân cư biệt thự 21

V.3. Cơ cấu sử dụng đất 21

V.4. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc 22

V.5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 22

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 37

VI.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức 37

VI.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 37

VI.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 37

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 38

VII.1. Giải pháp thi công xây dựng 38

VII.2. Hình thức quản lý dự án 38

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 39

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường 39

VIII.2. Kết luận 45

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 46

IX.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 46

IX.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 46

IX.3. Tổng mức đầu tư 48

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 51

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 51

X.2. Tiến độ sử dụng vốn 51

X.3. Phương án hoàn trả vốn vay 52

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 54

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 54

XI.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 61

XI.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 61

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 62

XII.1. Kết luận 62

XII.2. Kiến nghị 62

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN ĐÀU TƯ KHU BIỆT THỰ CẦN GIỜ

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 03111089057, đăng ký lần đầu ngày 23/08/2011 thay đổi lần 12 ngày 25/11/2015.

- Trụ sở công ty: Số 875, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, Q. 10, Tp. HCM.

- Điện thoại:     028 39771976    - Fax: 08.

- Vốn điều lệ đăng ký: 160.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng./.)

- Đại diện theo pháp luật của công ty: Ông Trương Mạnh Hòe - Chức danh: CT. HĐQT

- Ngành nghề chính: Kinh doanh BĐS và dịch vụ giải trí.

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình khu biệt thự cần giờ

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự cần giờ

- Tên dự án: Khu dân cư biệt thự sinh thái Cần Giờ

- Địa điểm: Tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

- Quỹ đất của dự án: 212.021 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty Cổ phần Đầu tư giải trí Thỏ Trắng.

- Mục tiêu đầu tư: Xây dựng khu dân cư biệt thự sinh thái hình thành làng biệt thự nghỉ dưỡng cho những công dân thành phố vừa đầu tư vừa kết hợp nghĩ dưỡng cuối tuần.

Khu dân cư biệt thự sinh thái Cần Giờ với bảng cân bằng đất đai như sau:

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (M2)

TỶ LỆ

1

Đất phân lô ở

102,008.00

47.96%

2

Đất giao thông

32,383.00

15.23%

3

Đất vỉa hè

11,111.20

5.22%

4

Đất cây xanh cách ly

10,862.48

5.11%

5

Đất cây xanh mặt nước

16,231.00

7.63%

6

Đất nuôi trồng tự túc

25,856.00

12.16%

7

Đất tiện ích công cộng

10,908.00

5.13%

8

Đất tiện ích thể dục thể thao

3,313.00

1.56%

9

TỔNG CỘNG

212,672.68

100%

I.4. Vốn đầu tư: 

Tổng vốn cố định:

250,128,000

 đồng,

trong đó

- Vốn góp chủ đầu tư:

100,051,200

 đồng =40% vốn cố định

- Vốn vay thương mại:

150,076,800

 đồng =60% vốn cố định

Tổng khái toán đầu tư: Khoảng 250.128.000.000đồng

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

I.5. Tiến độ thực hiện dự án: 

- Thời gian xây dựng: từ Quý IV năm 2018 đến Quý IV năm 2019.

- Thời gian vận hành kinh doanh: từ tháng 06 năm 2019.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

 

Kính gửi: -  UBND thành phố Hồ Chí Minh;

-  Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;

-  UBND Huyện Cần Giờ;

-  UBND Xã Lý Nhơn.

 

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ THỎ TRẮNG

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 03111089057, đăng ký lần đầu ngày 23/08/2011 thay đổi lần 12 ngày 25/11/2015.

Cơ quan cấp: KHĐT thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ trụ sở: Số 875 Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, Q. 10, Tp. HCM

Điện thoại: 028 39771976                             Fax:

 Email:      manhhoe.tt@gmail.com             Website:

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, gồm:

Họ tên (ghi họ tên bằng chữ in hoa): Trương Mạnh Hòe  ;     Giới tính: Nam

Chức danh: Giám Đốc        

Sinh ngày: 20/08/1960                                       Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân: 023748879

Ngày cấp: 09/11/2004                                       Nơi cấp: Công an TP.HCM

Địa chỉ thường trú: Tổ 5, thị trấn Cần Giờ, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 486 Nguyễn Thị Minh Khai, P2, Q3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:        0903915779                                    Fax:                                   

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP

- (Không có)

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Tên dự án đầu tư: KHU DÂN CƯ BIỆT THỰ SINH THÁI CẦN GIỜ

Nội dung chi tiết theo văn bản đề xuất dự án đầu tư kèm theo

 

IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của Hồ sơ đầu tư và các văn bản sao gửi cơ quan quản lý nhà nước.

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

- Các văn bản quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.

- Các hồ sơ liên quan khác:

ü Hồ sơ Thuyết minh dự án Đầu tư;

ü Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

ü GCN đăng ký kinh doanh;

ü Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

ü Đề xuất dự án;

ü Văn bản chứng minh vốn chủ sở hữu do ngân hàng cung cấp;

ü Cam kết cấp tín dụng của ngân hàng;

ü Các bản vẽ sơ đồ vị trí khu đất.

 

Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng 12  năm 2017

Nhà đầu tư

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

Ngày .... tháng 12 năm 2017)

 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI TRÍ THỎ TRẮNG

Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: KHU DÂN CƯ BIỆT THỰ SINH THÁI CẦN GIỜ

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất diện tích khoảng 212 Ha tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh.

Ranh giới:

+    Phía Bắc giáp đất của dân

+    Phía Nam giáp đất của dân và rạch gốc tre nhỏ

+    Phía Đông giáp đường Lý Nhơn

+    Phía Tây giáp  rạch gốc tre nhỏ.

2. Mục tiêu đầu tư:

STT

Mục tiêu hoạt động

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC

(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)

1

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ bất động sản.

6810

 

 

3. Quy mô đầu tư:

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Diện tích đất sử dụng: 212.6 Ha.

STT

HẠNG MỤC

DIỆN TÍCH (m2)

TỶ LỆ

1

Đất phân lô ở

102,008

47.96%

2

Đất giao thông

32,383

15.23%

3

Đất vỉa hè

11,111

5.22%

4

Đất cây xanh cách ly

10,862

5.11%

5

Đất cây xanh mặt nước

16,231

7.63%

6

Đất nuôi trồng tự túc

25,856

12.16%

7

Đất tiện ích công cộng

10,908

5.13%

8

Đất tiện ích thể dục thể thao

3,313

1.56%

 

TỔNG CỘNG

212,672

100%

 

- Sản phẩm đầu ra: 172 Căn hộ biệt thự sinh thái

- Quy mô kiến trúc xây dựng:

Dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư biệt thự Cần giờ cho người dân có thu nhập cao, thực hiện chính sách của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm dự án đầu tư tại đây

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782 
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha