ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC NGẦM

Đánh giá tác động môi trường, là một quá trình để xác định, dự đoán, đánh giá và trao đổi thông tin về các tác động đối với môi trường của một dự án được đề xuất

Ngày đăng: 28-12-2017

2,346 lượt xem

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC NGẦM

Đánh giá tác động môi trường, là một quá trình để xác định, dự đoán, đánh giá và trao đổi thông tin về các tác động đối với môi trường của một dự án được đề xuất và đến từng chi tiết các biện pháp giảm nhẹ công cụ trước khi phê duyệt và thực hiện dự án. Do đó, Đánh giá tác động môi trường ĐTM có thể được coi như một công cụ quy hoạch để phát triển hỗ trợ để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Nó là một quá trình tìm cách tránh những tác động gây ảnh hưởng đến môi trường trong khi thực hiện dự án. Quá trình này là một yêu cầu bắt buộc theo quy định của pháp luật và cũng có thể được coi là một quá trình mà có thể được sử dụng để dự đoán những tác động tiềm năng tương lai đối với môi trường, cả hai đều có lợi và bất lợi trong một dự án phát triển được đề xuất. ĐTM nhằm mục đích là để đảm bảo rằng các vấn đề tiềm năng được dự kiến và giải quyết ở giai đoạn đầu trong việc lập kế hoạch và thiết kế của dự án. 

Một yêu cầu cơ bản của một Đánh giá tác động môi trường ĐTM là để hiểu thấu với các vấn đề. Vấn đề ở đây, trong bối cảnh này, có nghĩa là những mối quan tâm chung hoặc các vấn đề đó phải được giải quyết nếu các tác động môi trường bất lợi tiềm năng đáng kể là phải vượt qua. Biện pháp giảm thiểu dự kiến sẽ tập trung vào các hiệu ứng, chứ không phải là giải quyết các nguồn của vấn đề, trừ những vấn đề đang phải đối mặt. 

Vậy các vấn đề quan trọng của Dự án Cung cấp nước ngầm gồm các khía cạnh sau:

Năng suất bền vững

Những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến phát triển nguồn nước ngầm là tỷ lệ nước ngầm trừu tượng liên quan đến năng suất bền vững của tầng ngậm nước, tốc độ mà nước ngầm có thể được trừu tượng hóa một cách bền vững. Trong trừu tượng sẽ gây ra sự suy giảm hoặc suy thoái của tài nguyên nước ngầm và có thể là của các tầng ngậm nước.

Tỷ lệ sản lượng bền vững tối đa được xác định bởi giá chi phí và các khía cạnh khác của hệ thống thủy văn. 

Giảm lưu lượng

Nước ngầm giảm mức độ là kết quả của sự trừu tượng ở mức giá thấp hơn nhiều so với năng suất bền vững. Độ lớn và phân phối, trong khu vực và thời gian, vai trò quyết định việc sử dụng. Nó phụ thuộc vào tỷ lệ bơm, số lượng và phân phối các giếng và đặc điểm thủy lực tầng ngậm nước.

Nó có thể gây ra tác dụng phụ tiềm năng như suy thoái của tài nguyên nước, suy thoái tầng nước ngầm, ô nhiễm tầng nước ngầm, lượng nước giảm dẫn đến tăng chi phí bơm.

Tác động đối với người sử dụng nước ngầm

Hạ thấp gây ra bởi một sự trừu tượng lớn có thể làm gián đoạn hoặc loại bỏ sự sẵn có của các nguồn nước ngầm để người dùng hiện tại. Giảm khả năng rút vốn có sẵn trong một hiện cũng có thể làm giảm tỷ lệ cung cấp tối đa.

Mức giảm có thể gây ra tác dụng phụ tiềm năng như sự gián đoạn nguồn cung nước ngầm hiện có, có thể làm giảm sản xuất nông nghiệp hoặc hoạt động công nghiệp do cấp nước giảm, và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người do việc cung cấp nước giảm.

 

Tác động đến thủy văn

Nước ngầm và nước bề mặt tương tác trực tiếp trong nhiều hệ thống thủy văn. Nước ngầm được nạp bởi và / hoặc xả của suối, hồ, đầm lầy, và biển. Mực nước ngầm giảm và tầng ngậm nước thông qua tốc độ dòng chảy sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nước mặt.

Đây có thể gây ra tác dụng phụ tiềm năng như giảm dòng chảy và thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến chất lượng của nước chảy vào suối, ảnh hưởng đến sự sẵn có và tiện ích của tài nguyên nước mặt, độ ẩm của đất cũng có thể giảm nếu nước ngầm bị cạn. Đối với các nhà phát triển, họ sẽ có thể xác định tác động tiềm năng, thủy văn, và thiết kế để giảm thiểu tác dụng phụ.

Kết luận

Xây dựng cơ sở dữ liệu đáng tin cậy là một điều kiện tiên quyết quan trọng để tiến hành một nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường ĐTM và giám sát dự án. Đánh giá tác động môi trường ĐTM phụ thuộc vào sự hiểu biết các mối quan hệ nhân quả và tình trạng và thay đổi đối với hóa chất, đặc tính vật lý, sinh học và nhân văn của môi trường. Các tác động môi trường rất đa dạng và phụ thuộc vào vị trí và loại phát triển mà có liên quan đến khu vực dự án.

Ví dụ, vị trí của nghiên cứu cơ bản cần phải được xác định bằng cách làm theo công việc đánh giá sơ bộ dự đoán nơi tác động là khả năng xảy ra. Các vị trí chính xác của mẫu ban đầu cần xem xét rất cẩn thận, vì đây là những địa điểm chính xác cũng cần được sử dụng như các vị trí theo dõi trong quá trình xây dựng và vận hành dự án.

Đối với dự án nước ngầm, cơ sở dữ liệu thường được thu thập trong các thành phần môi trường như sau: 

· Môi trường vật lý 

· Cân bằng nhu cầu sử dụng nước 

· Chất lượng nước

· Môi trường sinh thái (nếu cần) 

· Môi trường xã hội 

· Nước sử dụng bao gồm tất cả người dùng ở khu vực hạ lưu hoặc sử dụng nước ngầm lân cận

Đánh giá tác động môi trường ĐTM có thể được coi như một công cụ quy hoạch để phát triển hỗ trợ để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường của các dự án đầu tư.

Xem thêm ĐTM 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782 
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha