Mẫu đề xuất dự án đầu tư và cam kết cấp tín dụng cho dự án chăn nuôi công nghệ cao

Mẫu đề xuất dự án đầu tư và cam kết cấp tín dụng cho dự án chăn nuôi công nghệ cao vị trí chuồng trại phải được xây ở khu đất rộng có vị trí cao ráo, thoáng mát, dễ dàng làm vệ sinh,

Ngày đăng: 02-07-2020

1,228 lượt xem

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo công văn xin đề nghị thực hiện dự án đầu tư số: 01/CV-DAMP 
ngày     tháng 07  năm 2020)

 

Kính gửi:      - UBND tỉnh Đồng Nai;

        - Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai.

 

I. NHÀ ĐẦU TƯ:

Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát

Mã số doanh nghiệp: 3603720684

Trụ sở chính: Tổ 6, khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG SAU:

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt theo công nghệ cao

1.1. Tên dự án: Trang trại chăn nuôi 1 Thiên Thuận Phát (Quy mô: 6000 con heo thịt).

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: tại ấp 12, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

2. Mục tiêu dự án:

STT

Mục tiêu hoạt động

Tên ngành

(Ghi tên ngành cấp 4 theo VSIC)

Mã ngành theo VSIC

(Mã ngành cấp 4)

Mã ngành CPC (*)

 

1

Hoạt động chăn nuôi

Chăn nuôi heo và sản xuất giống heo

0141

 

 

2

Bán buôn động vật sống, bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống.

4620

 

 

3

Bán buôn thịt gia súc và các sản phẩm từ thịt

Bán buôn thực phẩm

4632

 

 

4

Chế bến bảo quản thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ thịt.

Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

1010

 

+ Mục tiêu đầu tư dự án là xây dựng hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo thịt quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường tiềm năng tại thành phố HCM, tỉnh Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.

+ Phát triển chăn nuôi đàn heo  thịt 6.000 con/năm.

3. Quy mô đầu tư: Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi heo thịt theo công nghệ cao

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí:

- Đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi heo thịt bao gồm 4 dãy chuồng có diện tích 6.120 m2.

- Phát triển đàn heo tăng dần lên tới 6.000 con.

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 18.118,7 m2

- Quy mô kiến trúc xây dựng, sản phẩm, dịch vụ dự án cung cấp:

STT

Hạng mục đầu tư

Số lượng

Đơn vị

Khối lượng

1

Khu nhà nuôi heo số 1 (17m x 90m)

1

m2

1,530

2

Khu nhà nuôi heo số 2 (17m x 90m)

1

m2

1,530

3

Khu nhà nuôi heo số 3 (17m x 90m)

1

m2

1,530

4

Khu nhà nuôi heo số 4 (17m x 90m)

1

m2

1,530

5

Cổng tường rào

1

HT

1

6

Nhà để xe

1

m2

60

7

Nhà kỹ thuật (8m x 8m)

1

m2

64

8

Nhà điều hành và nhà ở công nhân

1

m2

143.5

9

Nhà ăn + bếp (5m x 10m)

1

m2

50

10

Tháp nước sinh hoạt 2m3

1

m3

2

11

Đất trồng cây ăn trái, sân vườn ...

1

m2

6,855

12

Nhà sát trùng xe

1

m2

54

13

Kho chứa chất thải rắn

1

m2

30

14

Nhà phơi đồ

1

m2

24

15

Nhà đặt máy phát điện

1

m2

24

16

Nhà nghỉ trưa

1

m2

50

17

Kho dụng cụ

1

m2

25

18

Kho cám heo

1

m2

170

19

Nhà cân heo

1

m2

50

20

Bệ xuất nhập heo

1

m2

6

21

Bể nước 350m3, tháp 20m3

2

m2

120

22

Bể ngâm rửa đan

2

m2

12

23

Hầm biogas

1

m2

410

24

Hố hủy xác

2

m2

20

25

Sân phơi phân

1

m2

50

26

Nhà bảo vệ

1

m2

16

27

Nhà để phân

1

m2

40

28

Hệ thống xử lý nước thải

1

m2

202.5

29

Đường giao thông

1

m2

1,200

 

 

4. Đ xuất nhu cầu sử dụng đất:

4.1. Địa điểm khu đất:

a) Giới thiệu tổng thể về khu đất: vị trí dự án có diện tích 18.118,7 m2 tại xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Bản vẽ ranh giới khu đất theo bản vẽ do văn phòng đăng ký đất đai huyện Cẩm Mỹ lập ngày ……/07/2020 (đính kèm).

b) Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất: Khu đất thực hiện dự án đã thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư, toàn bộ quỹ đất được góp vốn vào công ty theo hình thức góp vốn vào dự án do bà Vòng Cún Cú làm đại diện. (xem hồ sơ góp vốn vào dự án theo hình thức cho thuê đất đính kèm)

4.2. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất:

Tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

STT

Loại đất

Diện tích (m2)

Ghi chú

A

Đất sản xuất nông nghiệp

 

 

1

Đất trồng cây lâu năm

18.118,7

 

2

Đất chuyên dùng khác

0

 

 

Tổng

18.118,7

 

4.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất:

Nhà đầu tư xin được thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi 1 Thiên Thuận Phát tại ấp 12, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai với tổng diện tích là 18.118,7 m2. Trong đó phần xây dựng nhà kho, chuồng trại, nhà văn phòng, khu sân bãi và công trình phụ trợ.

Bảng cân bằng đất đai

STT

LOẠI ĐẤT

DIỆN TÍCH (m2)

TỶ LỆ (%)

1

Khu chuồng trại nuôi heo

6,120

33.78%

2

Khu nhà văn phòng nhà ở công nhân...

640

3.53%

3

Khu nhà kho

281

1.55%

4

Sân Bãi

50

0.28%

5

Đường giao thông nội bộ

1,200

6.62%

6

Khu hầm biogas, bể nước

3,005

16.59%

7

Đất trồng cây ăn trái, sân vườn...

6,855

37.83%

TỔNG CỘNG

18,118.70

100%

4.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật

- Điều kiện về thực hiện dự án: Dự án xây dựng trang trại chăn nuôi được thực hiện trên quỹ đất sẵn có của chủ đầu tư theo hình thức góp vốn cho thuê quyền sử dụng đất vào dự án. 

- Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư, cụ thể là:

+ Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư (do dự án có quy mô dưới 20 ha): Đính kèm giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng.

+ Nhà đầu tư có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ ngân hàng và các cá nhân khác: được ngân hàng cam kết hỗ trợ vốn vay và các cá nhân khác tham gia góp vốn đầu tư, văn bản ngân hàng cam kết cho vay thực hiện dự án.

- Điều kiện về việc sử dụng đất: Do công ty mới thành lập, đây là dự án đầu tiên Công ty xin chủ trương đầu tư và triển khai thực hiện, Công ty không có vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

4.4. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai: Phù hợp do đất thuộc sở hữu của chủ đầu tư và các thành viên góp vốn vào dự án.

4.5. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: Đất thuộc sở hữu của chủ đầu tư không phải đền bù GPMB.

5. Vốn đầu tư:

5.1. Tổng vốn đầu tư: 40,000,000,000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng)

Trong đó:

a) Vốn cố định:   38,000,000,000 đồng,   (Bằng chữ:Ba mươi tám tỷ đồng)

b) Vốn lưu động: 2,000,000,000 đồng,  (Bằng chữ: Hai tỷ đồng).

ĐTV: 1000 đồng.

STT

Hạng mục

Giá trị trước thuế

Thuế VAT

Giá trị sau thuế

I

Chi phí xây lắp

22,602,529

2,260,253

24,862,782

II.

Giá trị thiết bị

3,988,160

398,816

4,386,976

III.

Chi phí quản lý dự án

511,969

51,197

563,165

IV.

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

1,807,693

180,769

1,988,462

4.1

Chi phí khảo sát đia chất, đia hình lập TKBVTC

227,273

22,727

250,000

4.2

Chi phí lập dự án

226,711

22,671

249,382

4.3

Chi phí thiết kế lập TKBVTC

809,140

80,914

890,054

4.4

Chi phí thẩm tra thiết kế

38,308

3,831

42,138

4.5

Chi phí thẩm tra dự toán

37,010

3,701

40,711

4.6

Chi phí lập HSMT xây lắp

42,742

4,274

47,016

4.7

Chi phí lập HSMT mua sắm thiết bị

17,311

1,731

19,042

4.8

Chi phí giám sát thi công xây lắp

318,327

31,833

350,160

4.9

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

31,048

3,105

34,153

4.10

Chi phí kiểm định đồng bộ hệ thống thiết bị

59,822

5,982

65,805

V

Chi phí mua và chuyển mục đích sử dụng đất

3,400,000

340,000

3,740,000

VI

Chi phí khác

590,243

59,024

649,267

5.1

Chi phí chuyển giao công nghệ, đào tạo, đăng ký thương hiệu

150,000

15,000

165,000

5.2

Chi phí bảo hiểm xây dựng

113,013

11,301

124,314

5.3

Chi phí kiểm toán

132,730

13,273

146,003

5.4

Chi phí rà phá bom mìn…

69,500

6,950

76,450

5.5

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

125,000

12,500

137,500

VII.

CHI PHÍ DỰ PHÒNG

 

 

1,809,533

*

Tổng vốn cố định

 

 

38,000,185

*

Vốn lưu động

 

 

2,000,000

IX

Tổng cộng nguồn vốn đầu tư

 

 

40,000,185

 

Làm tròn

 

 

40,000,000

 

 

5.2. Nguồn vốn đầu tư:

a) Vốn góp để thực hiện dự án đầu tư (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):

 

 

Tên nhà đầu tư

Số vốn góp

Tỷ lệ (%)

Phương thức góp vốn (*)

Tiến độ góp vốn

VNĐ

1

Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát

12,000,000,000

30

Tiền mặt

 

Đã góp

2

Vốn Vay ngân hàng

28,000,000,000

70

Tiền mặt

Quí 1 -2021

b) Vốn huy động:

6. Thời hạn thực hiện/hoạt động của dự án: 50 năm.

7. Tiến độ thực hiện dự án:

Tiến độ thực hiện xây dựng dự án cụ thể theo bảng sau:

TT Hang mục

Thời gian thi công

 

 

1

2

I

Chuẩn bị đầu tư

 

 

1

Khảo sát thiết kế, lập hồ sơ

2/6/2020

30/10/2020

II

Thực hiện đầu tư

 

 

1

Lập TK, KT tổng dự toán

1/10/2020

30/12/2020

2

Lập hồ sơ mời thầu

- ►

30/1/2021

3

Đấu thầu xây lắp hạ tầng đường, điện, nước, xử lý nước thải…

15/2/2021

30/3/2021

 

Đấu thầu xây lắp khu nhà kho, nhà chăn nuôi,

-30/3/2021

30/4/2021

4

Đấu thầu xây lắp khu nhà văn phòng

30/4/2021

 

 

Xây lắp hạ tầng

5/2021

1/12/2021

III

Công tác hoàn thiện

 

12/2021

 

8. Nhu cầu về lao động:

Nhu cầu lao động trong giai đoạn thi công:

Dự kiến nhu cầu lao động phục vụ dự án

TT

Cán bộ, lao động

Trình độ

Số lượng

Ghi chú

1

Trưởng Ban quản lý dự án

Đại học trở lên

1

 

2

Trưởng Ban Xây dựng

Đại học trở lên

1

 

3

Phó Ban quản lý dự án

Đại học trở lên

1

 

4

Phó Ban Xây dựng

Đại học trở lên

1

 

5

Phụ trách kỹ thuật, kế hoạch

Đại học trở lên

1

 

6

Phụ trách kế toán - thủ quỹ

Đại học trở lên

2

 

7

Phụ trách kho vận - vật tư

Đại học trở lên

2

 

8

TVGS trưởng

Đại học trở lên

1

 

9

Giám sát thi công

Đại học trở lên

2

 

10

Kế toán

Cao đẳng trở lên

2

 

11

Phụ trách nhân sự

Cao đẳng trở lên

1

 

12

An toàn lao động – Vệ sinh môi trường

Đại học trở lên

1

 

13

Quản lý kỹ thuật

Đại học trở lên

1

 

14

Kỹ thuật thi công

Cao đẳng trở lên

1

 

15

Đội trưởng thi công

Trung cấp trở lên

2

 

16

Lao động phổ thông

Không yêu cầu

10

 

 

Tổng

 

30

 

 

Nhu cầu lao động trong giai đoạn quản lý, vận hành khai thác dự án:

STT

Nhân sự

SL

I

Bộ phận gián tiếp

8

1

Giám đốc

1

2

Phó giám đốc

1

3

Kế toán trưởng

1

5

Kế toán, thu ngân

2

6

Bảo vệ

3

II

Bộ phận trực tiếp

20

1

Trưởng trại phụ trách chung

1

2

Phó trại

1

3

Công nhân

16

4

Kỹ thuật viên

1

5

Bác sỹ thú y

1

 

Tổng

28

 

 

9. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:

Dự án xây dựng Trang trại chăn nuôi 1 Thiên Thuận Phát có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội. Dự án sử dụng trên 25 lao động tại địa phương, đồng thời sẽ tạo ra cơ hội việc làm gián tiếp thông qua sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp địa phương như dịch vụ vận tải, mua nguyên vật liệu, xây dựng. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của khu vực. Nhà nước/ địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế GTGT, Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 

 

 

Hiệu quả kinh kế của dự án

   ĐVT: 1000 đồng

TT

Chỉ tiêu

 

1

Tổng mức đầu tư bao gồm thuế GTGT

40,000,000

2

Giá trị hiện tại thực NPV ( VND)

32,931,305

3

Tỷ suất hòan vốn nội bộ IRR (%)

22.58%

4

Thời gian hoàn vốn (năm)

8 năm 11 tháng

 

Đánh giá

Hiệu quả

 

Không chỉ tiềm năng về mặt thị trường ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dự án còn rất khả thi qua các thông số tài chính như NPV = 32,9 tỷ đồng ; Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 22.58 % ; thời gian hoà vốn sau 8 năm 11 tháng. Điều này cho thấy dự án mang lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, niềm tin lớn khi khả năng thanh toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho tỉnh.

CAM KẾT CẤP TÍN DỤNG

Kính gửi: Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát

Căn cứ đề nghị phát hành cam kết cấp tín dụng của Quý Công ty gửi cho Ngân hàng……….ngày…/…/….

Chúng tôi, Ngân hàng…………………….có trị sở đăng ký tại…………………….đồng ý chấp thuận về chủ trương cấp tín dụng cho Công ty TNHH Chăn nuôi Thiên Thuận Phát, số đăng ký kinh doanh: 3603720684, tại địa chỉ: tổ 6, khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để thực hiện dự án đầu tư: Trang trại chăn nuôi 1 Thiên Thuận Phát (Quy mô: 6000 con heo thịt) (“Dự án”), cụ thể như sau:

1) Khoản tín dụng dự kiến cấp.

a) Khoản tín dụng tối đa: 32.000.000.000 VND (Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ đồng).

b) Thời hạn cấp tín dụng: 12 tháng

c) Hình thức cấp tín dụng: Cho vay theo yêu cầu của Quý Công ty phù hợp với phương án kinh doanh/ dự án đầu tư của Quý Công ty và quy định của pháp luật.

2) Điều kiện để được cấp tín dụng

a) Dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép đầu tư cho Dự án.

b) Quý Công ty thực hiện Dự án đúng trình tự của Pháp luật, Dự án khả thi, có hiệu quả, sử dụng vốn đúng mục đích đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng của Ngân hàng……..phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.

c) Quý Công ty cam kết mở tài khoản tại Ngân hàng…….và chuyển toàn bộ nguồn thu từ Dự án vào Tài khoản này.

d) Đáp ứng đầy đủ các quy định về điều kiện cấp tín dụng đối với Khách hàng của Ngân hàng……..và pháp luật.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782 
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha