ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ VIỆC KHỬ MUỐI

Nước mặn được khử muối để sản xuất nước phù hợp cho con người hoặc tưới. Một sản phẩm phụ của khử muối là muối.

Ngày đăng: 07-01-2018

945 lượt xem

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ VIỆC KHỬ MUỐI

Khử muối là một quá trình chiết xuất các thành phần khoáng chất từ nước mặn. Tổng quát hơn, khử muối đề cập đến việc loại bỏ các muối và khoáng chất.

Nước mặn được khử muối để sản xuất nước phù hợp cho con người hoặc tưới. Một sản phẩm phụ của khử muối là muối. Khử muối được sử dụng trên nhiều tàu biển và tàu ngầm. Hầu hết các lợi ích hiện đại trong khử muối là tập trung vào việc cung cấp hiệu quả chi phí nước ngọt dùng cho người.

Do tiêu thụ năng lượng, khử mặn nước biển nói chung là tốn kém hơn nước ngọt từ sông hoặc nước ngầm, tái sử dụng nước và bảo tồn nước. Tuy nhiên, những giải pháp thay thế không phải là luôn luôn có sẵn, cạn kiệt trữ lượng là một vấn đề quan trọng trên toàn thế giới. Hiện nay, có khoảng 1% dân số thế giới phụ thuộc vào nước khử muối để đáp ứng nhu cầu hàng ngày, nhưng Liên Hợp Quốc dự đoán rằng 14% dân số thế giới sẽ gặp phải tình trạng khan hiếm nước vào năm 2025.

Do đó, khử muối là một công nghệ có liên quan đến nhiều quá trình loại bỏ muối và khoáng chất từ các nước và sản xuất nước uống sạch. Nhà máy lọc nước muối, trong hầu hết trường hợp, gắn liền với tiêu thụ cao năng lượng, khả năng thiệt hại đến sinh vật biển như là kết quả của xả nước muối đối với môi trường biển.

Quá trình khử muối sản xuất một lượng lớn nước muối, có thể ở trên nhiệt độ môi trường xung quanh, và có dư lượng hóa chất tiền xử lý và làm sạch, các sản phẩm phụ phản ứng và các kim loại nặng do ăn mòn. Tiền xử lý hóa chất và làm sạch là một điều cần thiết trong hầu hết các nhà máy khử muối.

Để hạn chế các tác động môi trường của nước muối cho đại dương, nước muối có thể được pha loãng với một dòng nước khi đi vào đại dương, chẳng hạn như các cửa sông. Với phương tiện cho các nhà máy nhà máy điện và khử muối lớn, lưu lượng nước làm mát của nhà máy điện có khả năng là nhiều lần lớn hơn so với các nhà máy khử muối, làm giảm độ mặn của sự kết hợp. Một phương pháp khác để pha loãng nước muối là để trộn nó thông qua một bộ khuếch tán. Ví dụ, khi một đường ống chứa nước muối đạt đến đáy biển, nó có thể chia thành nhiều nhánh, mỗi nước muối giải phóng dần dần qua các lỗ nhỏ dọc theo chiều dài của nó. Trộn có thể được kết hợp với nhà máy điện hoặc pha loãng nhà máy nước thải.

Ngâm nước muối là dày đặc hơn so với nước biển và do đó chìm xuống đáy đại dương và có thể làm hỏng các hệ sinh thái. áp dụng lại cẩn thận có thể giảm thiểu vấn đề này. điều kiện đại dương điển hình cho phép pha loãng nhanh chóng, do đó giảm thiểu tác hại….

Chính vì vậy, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là một thủ tục tiến hành để đánh giá tác động tiềm năng có khả năng phát sinh. Mục đích chính của việc này là để phát triển một phương pháp mới và tốt hơn để đánh giá tác động của các nhà máy khử muối đối với môi trường. Nghiên cứu này sẽ tập trung vào hai tác động môi trường chủ yếu của hoạt động khử muối: ô nhiễm không khí và xả nước muối đối với môi trường biển. Phương pháp đánh giá tác động sinh thái biển được dựa trên ba thông số hệ sinh thái chính: sản xuất ban đầu, đa dạng loài và phân hủy. Phương pháp này được minh họa để đánh giá tác động của sản xuất điện tại chỗ và cho các nhà máy khử muối, và chiếm một trong hai ô nhiễm không khí ảnh hưởng sức khỏe liên quan đến địa phương hoặc quốc gia.

Xem tin tiếp theo ĐTM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG 
Địa chỉ: 28B Mai Thị Lựu, P. Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 
Hotline: (028 22 142 126 - 0903 649 782 
Email: minhphuong.corp@yahoo.com.vn hoặc thanhnv93@yahoo.com.vn 
Website: www.minhphuongcorp.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha